Udenrigsministeriet

Den nuværende udenrigsminister (UDR) er Markgrevinde la Proche

UDR er redaktør af Rigsorganet Elleblad og modtager indlæg, herunder udnævnelseslister og andre officielle meddelelser samt referater fra arrangementer til offentliggørelse gennem Rigsorganet.

UDR sørger for, at Elleblad kommer ud i rette tid og rette antal.

UDR står for kontakt med udlandet og repræsenterer Riget udadtil.

UDR laver en præsentation af CAB til Elleblad.

UDR har kontakt til udenlandske abonnenter på Elleblad

Derudover, sidder vores nuværende UDR også som fotominister (SNAP)