Elleores Hjemmeside

Premierministeriet

Den nuværende PRM er Baronesse Blaireause.

Kontakt: PRM@elleore.dk

 

PRM er formand for foreningen Elleoresamfundet

PRM leder CAB's arbejde og møder, og PRM står for fordelingen af opgaver mellem ministerierne. 

PRM er bindeled mellem CAB og Kongehuset

Opfølgning på Cabinettets beslutninger

Forbindelse til Elleugen/JC

PRM holder tale til årets Hofbal 

PRM har ansvar for Generalforsamlingen.   

PRM indkalder til Cabinettets møder

PRM skriver Cab-nyt til Elleblad 

Ansvar for Jægerskolen - kontakt til Jægerskoleledelsen 

Sammen med Cabinettet ansvarlig for besættelse/afsættelse af arrangementsansvarlig for arrangementerne:
Jægerskole, LCA, Elleuge, Høstfest, Leonepatrulje og andre arrangementer der initieres af Cabinettet.

 

Premierministeren er også KGS (Krigsminister)

Ansvar for LCA – kontakt til Skolechef og Vice, samt Cheftilsyn

Ansvar for Leonepatrulje – kontakt til Leonepatruljechef

 

Premierministeren er også JUS (Justitsminister)

Forfatningen

Ellisk lovgivning

Betænkninger og bekendtgørelser

Foreningens vedtægter

 

© 2014 Copyright. All rights reserved: www@elleore.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk