Premierministeriet

Den nuværende premierminister (PRM) er Vicomte Cuvant

PRM er formand for foreningen Elleoresamfundet

PRM leder CAB’s arbejde og møder, og PRM står for fordelingen af opgaver mellem ministerierne. F.eks. er PRM:

 • bindeled mellem CAB og Kongehuset
 • Står for opfølgning på Cabinettets beslutninger
 • Forbindelse til Elleugen/JC
 • holder tale til årets Hofbal
 • har ansvar for Generalforsamlingen
 • indkalder til Cabinettets møder
 • skriver Cab-nyt til Elleblad
 • Ansvar for Jægerskolen – kontakt til Jægerskoleledelsen
 • Sammen med Cabinettet ansvarlig for besættelse/afsættelse af arrangementsansvarlig for arrangementerne: Jægerskole, LCA, Elleuge, Høstfest, Leonepatrulje og andre arrangementer der initieres af Cabinettet.
 • Premierministeren er også KGS (Krigsminister)
 • Ansvar for LCA – kontakt til Skolechef og Vice, samt Cheftilsyn
 • Ansvar for Leonepatrulje – kontakt til Leonepatruljechef. Premierministeren er også JUS (Justitsminister)
 • Premierministeren er også LOVE (Minister for Livsgivende Oxygenproducerende Vegetariske Elementar).