Premierministeriet

Den nuværende premierminister (PRM) er Vicomte Cuvant

PRM er formand for foreningen Elleoresamfundet

PRM leder CAB’s arbejde og møder, og PRM står for fordelingen af opgaver mellem ministerierne. F.eks. er PRM:

 • Bindeled mellem Cabinettet og Kongehuset
 • Står for opfølgning på Cabinettets beslutninger
 • Holder forbindelsen til Elleugen/JC
 • Holder tale til årets Hofbal
 • Har ansvar for Generalforsamlingen
 • Indkalder til Cabinettets møder
 • Skriver CAB-nyt til Elleblad
 • Er ansvarlig for kontakt til Jægerskoleledelsen
 • Sammen med Cabinettet ansvarlig for besættelse/afsættelse af arrangementsansvarlig for arrangementerne: Jægerskole, LCA, Elleuge, Høstfest, Leonepatrulje og andre arrangementer der initieres af Cabinettet.

Premierministeren er også KGS (Krigsminister)

 • Er ansvarlig for kontakt til LCA Skolechef og Vice, samt Cheftilsyn
 • Er ansvarlig for kontakt til Leonepatruljechef.

Premierministeren er også JUS (Justitsminister)