Kommunikationsministeriet

Den nuværende kommunikationsminister (KOM) er Vicomtesse Meritelle

KOM opdaterer GERDA (medlemsdatabasen).

KOM er bindeled til de nye, unge i foreningen.

Kontakt til nye medlemmer i foreningen.

KOM skaffer adresser fra Skoleledelse og Jægerskoleledelse på nye deltagere.

KOM sørger for, at der sendes Elleblade til de nye.

KOM sender brev om at være domestik sammen med første invitation til hofbal og hvervebrev, når der er gået ca. et år, og de skal til at betale skat.