Finansministeriet

Den nuværende finansminister (FIN) er Vicomte von Steiner

FIN er kasserer for foreningen og derved ansvarlig for at redegøre for landets indtægter og udgifter

FIN aflægger årsregnskab for finansåret 

FIN udfærdiger et budget for det kommende finansår. 

FIN administrerer skatteindbetalinger 

FIN administrerer arrangementsregnskaber

FIN betaler de løbende udgifter for foreningen. 

FIN fremlægger årsregnskab og forslag til budget – herunder skatter – på Generalforsamlingen. 

FIN har kontakten til Rigsrevisoren,  Statsbanken, Roskilde Kommune, Grundejerforeningen i Veddelev og Bådelauget i Veddelev Havn.

Finansministeren holder arkiv for aftaler og kontrakter f.eks. jagtret, lejeaftale på Skuret og VSB’s kontrakt med Elleore om brug af havnen under Elleugen.

Finansministeren er også NIX (National Import/Xportminister).