Søfartsministeriet

Den nuværende søfartsminister (SØF) er Baron von Schniper

SØF sørger for flåden, herunder færgeforbindelserne mellem Riget og udlandet. 

SØF sørger for forårsklargøring af fartøjerne (M/F Søløven, og Elfinen). 

SØF sørger for forsvarlig opbevaring af motorer og både uden for brugssæson.

SØF er værkfører for arbejdsaktiviteter på havnen i Veddelev.

SØF er ansvarlig for uddannelse af bådførere i sejlads (MBF), herunder undervisning, eksamen, udstedelse af MBF samt oversigt over MBF’ere.

SØF er ansvarlig for vedligeholdelse af flåden.

SØF er ansvarlig for sejlklare både før Elleugestart.

SØF udstikker regler for sikkerhed til søs.

SØF er ansvarlig for at bådene kommer op efter Elleuge afslutning.

SØF har kontakt til Elleugens havnechef.

SØF og ARB er i fællesskab ansvarlig for at arrangere en arbejdsdag.