Elleores Hjemmeside

Kongerigets Elleores Sikkerhedsinstuks for sejlads.

Omfang

Denne sikkerhedsinstruks gælder for al sejlads i Kongeriget Elleore.

Her under sejlads i Rigest-, egne- samt lånte både, kanoer, risbåde, tømmerflåder mm. Den gælder også, hvis der deltages i fællesarrangementer af andre foreninger (herunder VSB), private ture m.f. Det er herved ikke tilstrækkeligt at forudsætte, at en fremmed arrangør har styr på sikkerheden.

Sikkerhedsinstruksen revideres løbende, og MBF-indehavere skal aktivt forhøre sig om seneste version før hver sæson, samt at anvende sund fornuft og "godt sømandskab".

Ansvarlig bådfører

Når der bruges motor på bådene, skal der altid udpeges én ansvarlig bådfører for sejladsen, som har MBF. Deltager der ikke en ansvarlig bådfører med MBF, kan SØF (eller PRM) i hvert enkelt tilfælde give skriftlig tilladelse til sejladsen.

På hver motorsejlads skal der medbringes en gast, der er minimum 11 år gammel og vurderes til (fysisk og psykisk), at kunne fungere, som dette under de givne forhold. Gaster med gastekursus (introduktion til motorforståelse, nødprocedure samt knob & stik) foretrækkes!

Vurdering af risici

Den ansvarlige bådfører skal tage bestik af vejret. Hvis det vurderes at bådfører føler sig usikker p.g.a. vejet eller lign. skal sejladsleder om muligt finde en anden bådfører, der er mere erfaren til, at sejle under de givne forhold vejr eller bådføreren må vente med at sejle.

Alle – også ved sejlads uden brug af motor - skal bære en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest, og ved motorsejlads skal ansvarlig bådfører altid aktivt kontrollere dette.

Sejlads i mørke

Den ansvarlige bådfører skal sikre, at der - fra solnedgang til solopgang - i båden er lygte, der kan anvendes til afsøgning af overfladen, samt at der i den periode føres som minimum 1 hvid positionslanterne, der lyser 360 grader rundt.

Dansk lovgivning

Den ansvarlige bådfører skal altid være bekendt med den danske lovgivning, der er medført i MBF indenfor området og kan om nødvendigt spørge SØF.

Ansvarsfordeling ved Sejlads I Kongeriget Elleore

Det er Søfartsministerens (SØF) ansvar:

? At sikre udarbejdelse af ”sikkerhedsinstruks for sejlads”.

? At udpege sejladsledere.

? At sikre tilstrækkelige uddannelse af bådførere herunder videreuddannelse og omskoling, samt holdes opdateret om relevante lovændringer.

? At virke som sejladsleder udenfor Elleugen eller at udpege en sådan stedfortræder. På elleugen er

havnechefen sejladsleder.

? At via sit virke i CAB, at sikre økonomien til Rigets fartøjer og redningsudstyr, samt at alt holdes i forsvarlig stand.

Havnechephen har ansvar for:

? At koordinere sejladsaktiviteter (herunder sejlrute, forventede afgang og retur tidspunkter,

deltagerantallet).

? At udpege/godkende bådfører og sikre, at de har den fornødne uddannelse i forhold til opgaven (omskoling og lign.).

? At sejladsaktiviteterne foregår sikkerhedsmæssig forsvarligt i overensstemmelse med Rigets

sikkerhedsinstruks, gældende lovgivning og deltagernes sejlermæssige erfaringer.

? At vurdere, om sejladsen kan foregå betryggende f.eks. i forhold til vind og vejr.

? At bådene er tankede, tætte og forsynet med nødudstyr som åre, rigelige fortøjninger, øse etc. 

? At beslutte evt. dispensation for disse procedure.

 Det er bådførers ansvar:

? At der medbringes en duelig gast.

? At alle ombordværende bærer rednings- eller svømmevest.

? At fartøjet er sødygtigt og udrustet til den pågældende sejlads (herunder at vurdere vejrudsigt og lign.

inden sejladsen, herunder at forudse behov for ekstraudstyr: ekstra veste, lygter etc.).

? At overholde gældende søvejsregler og udvise godt sømandskab.

© 2014 Copyright. All rights reserved: www@elleore.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk