Elleores Hjemmeside

Kurergarden

 
Dette noble partikulærkorps opstod i slutningen af 1980. En gruppe unge mænd ønskede at starte et korps, som dels kunne sikre Riget fremgang på mange områder, dels sikre rammer hvori dette kunne ske.

Korpset blev grundlagt af Kim Nyhjem, Henning Schultz Jørgensen samt brødrene Jesper og Peter Kamp Nielsen – senere (og for en kort periode) deltog også Jens Møller. I alder var disse fordelt over 4 årgange på KG – som studenter fra 1978 til 1981

Navnet Kurergarden blev valg mange årsager – bl.a. gav det de fine initialer: KG.

På denne bagrund kom hurtigt et korpsmærke: På to krydsede sabler en trompet, derover kongekrone for det var i den gamle konges tid. Baggrunden er  den ælde røde farve som kendetegner god rødvin. Egeløvskrans for at holde sammen på det.

Mottoet blev kort og sigende: "Dessou la ligne - avec grace" på dansk Over stregen – (men) med ynde hvilket også kom frem i korpsskålen (”Avec Grace”) og i medlemmernes optræden.

(Brødrene Kamp var berygtede for deres vittigheder – som kunne være grove, men "aldrig” gik over stregen!!)

Som hovedbeklædningen valgtes bordeaux farvede barretter – let genkendelig på lang afstand og over tiden et trygt samlings punkt!

 Som protektor valget de at spørge Ærkehertug Hans af Nøhr Len, (man kan / kunne ikke stile højere - så det gjorde de) – Ærkehertugen takkede og accepterede med stor glæde.

Ærkehertug Hans har på alle måder vist sig som en aktiv og meget interesseret protektor, han bærer stadigt Protektor mærket ved festlige lejligheder og han forsømmer aldrig at hilse på sit korps ved Hofbal og lign. Også ærkehertuginden har vist stor interessere i Kurergardens liv og færden.

 Korpset gik nu en travl tid i møde – de aktive medlemmer blev bl.a. brugt som gendarmeri patruljer i forbindelse med diverse arrangementer. I tiden omkring 1981 blev der holdt mange korps middage – både de enkelte korps alene men også med andre korps – speciel festede Kurergarden meget sammen med AK og KLH.

 Korpset har bl.a. fostret en Premierministre, en Jagt Captain, og to ViceSkoleChefer på LandCadetAcademiet – og Henning var i en årrække Rigets musikalske centrum, med Symposium (mark I og II), samt teaterlejre som direkte konsekvens.

 I 1999 var Kurergardens selvstændige aktivitet stærkt neddæmpet – kun 2 aktive medlemmer. Efter en del overvejelse sket der så i en amalgamering med Alpejægerkorpset, men denne som fortsættende enhed, idet AK var kronologisk ældst. (Kort sagt – de tidligere KG'er er nu AK'ere.)

© 2014 Copyright. All rights reserved: www@elleore.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk